Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

E-SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sokolovac za razdoblje 2018. - 2023. godine 15.3.2018.


Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za razdoblje od pet godina temeljem članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 93/13 i 73/17).  Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti nacrt zakona ili drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.


E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Sokolovac za razdoblje 2018. - 2023. godine provodi se u trajanju od 30 dana, odnosno od 15. ožujka do 14. travnja 2018. godine. Zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrt Plana putem priloženog obrasca za sudjelovanje u e-savjetovanju.  Komentari, prijedlozi i primjedbe te mišljenja moraju biti potpisani. Komentari koji sadržajem nisu vezani uz e-savjetovanje ili sadrže uvredljiv i neprimjeren sadržaj te govor mržnje bit će uklonjeni od strane administratora. Obrasci za sudjelovanje zaprimaju se osobnom dostavom u pisarnici Općine Sokolovac, redovnom poštom ili putem e-maila, te neće biti javno objavljeni ukoliko se sudionik izjasni na takav način na samom obrascu.


U nastavku dokumenti za e-savjetovanje:


 


 Objavljeno: 15.3.2018.


ikona
dividerikona
dividerikona
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp