Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Modernizacija nerazvrstanih cesta na prostoru Općine Sokolovac3.11.2017.


Danas su započeli asfalterski radovi na nerazvrstanim cestama NC023 Domaji-put Kučine i NC030 Rijeka Koprivnička-Žarići u ukupnoj dužini od 1.200 metara. Ukupna ugovorena cijena radova cca. 390.000,00 kn uz sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu od 120.000,00 kn koji je odobren prema prijavljenom projektu na javni poziv "Razvoj komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2017. godinu". 


Predmetne radove izvodi poduzeće PZC Varaždin d.d. 


 Objavljeno: 3.11.2017.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp