Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - II faza izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u Sokolovcu7.9.2017.


Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje dokumentaciju za


 


OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI


 


II FAZA IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA S JASLICAMA U SOKOLOVCUObjavljeno: 7.9.2017.


 • ikona
  dividerikona
  dividerikona
  divider
  banner5 ban8
  banner7 bannerotp