Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Objava javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac20.1.2017.


Provodi se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac sa smanjenim sadržajem u vremenskom periodu od 31. siječnja do 14. veljače 2017. godine.


Javni uvid u Prijedlog može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u Općini Sokolovac, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.


Javno izlaganje Prijedloga održat će se 9. veljače 2017. godine u 12,00 sati u Općini Sokolovac, na adresi Trg dr. Tomislava Bardeka 8 u Sokolovcu.


 



Objavljeno: 20.1.2017.


  • ikona
    dividerikona
    divider
    banner5 ban8
    banner7 bannerotp