Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Objava podataka o javnoj i bagatelnoj nabavi, sponzorstvima i donacijama i ostalim ugovorima u 2015. godini15.3.2016.


Općina Sokolovac, sukladno aktivnostima iz Akcijskog plana za razdoblje 2015.- 2016. godina vezanog za provedbu Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, objavljuje da tijekom 2015. godine nije sklapala ugovore o javnoj nabavitemeljem Zakona o javnoj nabavi.

Navedeni podatak odnosi se na obvezu objave Registra ugovora o javnoj nabavi.

Registar ugovora bagatelne nabave, Popis sponzorstva i donacija te Evidencija aktivnih ugovora u 2015. godini objavljeni su u izborniku Važni dokumenti.Objavljeno: 15.3.2016.


banner5 ban8
banner7 bannerotp