Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Javno izlaganje26.5.2014.


Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem održat će se 14. svibnja 2014.godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac.

Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem traje petnaest (15) dana i to od 5. svibnja do 20. svibnja 2014. godine.


Objavljeno: 26.5.2014.


ikona
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp