Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Priključak na vodovod bez naknade za priključenje i građevinske dozvole13.11.2013.Izmjenama odredbi Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnih građevina građanima je omogućeno jednostavnije priključivanje na sustav javne vodoopskrbe.
Ukinuta je naknada za priključenje i uvjet posjedovanja građevinske dozvole za objekt koji se priključuje.
Detaljne informacije o priključenju možete saznati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili u GKP Komunalac.
Objavljeno: 13.11.2013.


banner5 ban8
banner7 bannerotp