Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Kapitalni projekti na području Općine3.5.2012.U proteklih nekoliko mjeseci na području naše Općine provodi se nekoliko značajnijih kapitalnih projekata, od kojih su neki već dovršeni.
Asfaltirana je prometnica od Lepavine (Vina) do Male Branjske u dužini od 1800 metara.


Izgrađen je sekundarni vodovod u Križevačkoj ulici u Sokolovcu i u dijelu naselja Lepavina do željezničke stanice).


Izgrađena je plinska mreža uz državnu cestu u Sokolovcu.


Izrađena je zaštitna ograda i asfaltirano parkiralište kraj kapele sv. Križa u Sokolovcu.


U tijeku je sanacija nogostupa u Koprivničkoj ulici u Sokolovcu.


U tijeku su radovi na dogradnji škole i izgradnji školske športske dvorane u Sokolovcu.


Fotografije nekih radova mogu se naći u fotogaleriji.
Objavljeno: 3.5.2012.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp