Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

36. sjednica Općinskog poglavarstva30.3.2009.


26. ožujka 2009. održana je 36. sjednica Općinskog poglavarstva Općine Sokolovac.


Dnevni red bio je sljedeći:


1. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Sokolovac za 2008. godinu,


2. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sokolovac,


3. Razno.


Prijedlozi općih akata iz točke 1. i 2. Dnevnog reda proslijeđeni su Općinskom Vijeću na donošenje.
Objavljeno: 30.3.2009.


banner5 ban8
banner7 bannerotp