Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Održana prethodna rasprava o izmjenama i dopunama PPUO Sokolovac4.2.2009.


Povodom izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac dana 4. veljače 2009. godine održana je prethodna (stručna) rasprava. Postupak Izmjena i dopuna PPUO pokrenut je zbog izmjene uvjeta za izgradnju gospodarskih građevina - farmi.

Raspravi je prisustvovalo 15-ak sudionika. Nacrt Izmjena i dopuna dostupan je na www.prostorno-kkz.hr
Objavljeno: 4.2.2009.


banner5 ban8
banner7 bannerotp