Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

VijestiVAŽNA OBAVIJEST - VRTIĆ

Obaviještavaju se roditelji djece s područja Općine Sokolovac da predaju popunjeni zahtjev za upis djeteta najkasnije do 20.09.2021. godine - ukoliko žele ostvariti prednost upisa u Dječji vrtić "Djetlić... detaljnije


Otvorenje dječjeg vrtića "Djetlić"

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić u Sokolovcu su prisustvovali  svečanosti otvorenja dječjeg vrtića „Djetlić“ koji će uvelike podići razinu kvalitete pred&s... detaljnijeSanacija ceste SN05 Mala Branjska - Srijem

U tijeku su radovi na sanacije općinske nerazvrstane ceste SN05 između naselja Mala Branjska - Srijem. Radovi se sastoje od izravnanja i profiliranja postojećeg kolnika, nabava i ugradnja kamenog materijala, iskop odvodnih kanala te izrada betonskih propusta na putevima i iznose oko 190.000,00 kn a izvodi ih poduzeće JUG d.o.o. iz Domaja na teme... detaljnije
< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp