Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Vijesti
Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Velika Mučna

Potpisan je sporazum između Koprivničke vode d.o.o. i Općine Sokolovac o financiranju izgradnje sustava odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna - dionica Velika Mučna. Projekat ukupne procijenjene vrijednosti od 7.500.000,00 kn bez PDV-a se financira sredstvima Hrvatskih voda i općine Sokolovac u omjeru 80% Hrvatske vode, a 20% općina Sokolova... detaljnije


< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp