Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

VijestiAsfaltiranje cesta na području općine

Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste LC26072 dionica Mali Botinovac, općinskoj nerazvrstanoj cesti BM-02 Mali Botinovac kroz naselje, nerazvrstana cesta SK-04 put Andrašića u Sokolovcu, nerazvrstana cesti DO-02 Put Viteza - Domaji, županijska cesta LC26083 dionica Široko Selo - Križ Gornji te županijska cesta... detaljnije


Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sokolovac

Dana 28. svibnja 2021. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sokolovac.


Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Darko Pehnec, a za podpredsjednicu Željka Belušić.


Izabrana su i radna tijela Općinskog vijeća kako slijedi:


Mandatna komisija: Jasna Janković, predsjednica; Nedan Hu... detaljnije< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp