Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Vijesti


Pozivaju se vlasnici objekata koji se nalazi unutar obuhvata zahvata izgradnje nove vodoopskrbne mreže naselja Sutare i Poganac, NPOO PROJEKT: POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOPRIVNIČKIH VODA, C1.3.R1.-I4.02.0037 SUFINANCIRAN KROZ: MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, NACION... detaljnijeModernizacija nerazvrstane ceste DM 01 Donji Maslarac – Križ Gornji

U tijeku su završni radovi na modernizaciji nerazvrstane ceste DM 01 Donji Maslarac – Križ Gornji dužine 650m i širine asfalta od 3,5 metra. Radovi na modernizaciji predmetne ceste u potpunosti se financiraju iz proračuna Općine. Radovi prema ugovornom troškovniku iznose 71.987,50 € a sastoje se ... detaljnijeModernizacija nerazvrstane ceste ML 01

Modernizirana je nerazvrstana cesta ML 01 dužine 270 m. Radovi na modernizaciji predmetne ceste u potpunosti su financiraju iz proračuna Općine. Radovi prema okončanoj situaciji iznose 132.113,56 € a sastojali su se od pripremnih radova, asfalterskih radova i radova na bankini i odvodnji koje je izvodilo poduzeće PZC VARAŽ... detaljnije< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp