Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Nabavljena nova vatrogasna oprema22.8.2022.


Dana 14.08.2022. godine u prostorijama DVD-a Domaji održana je primopredaja i pozicioniranje vatrogasne opreme nabavljene putem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP.)“, u okviru operacije „ Domaji 2022: Izvanredna nabava opreme za potrebe službi spašavanja vezane uz uklanjanje posljedica potresa, te Izvanredna nabava IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) opreme i IT sustava za potrebe službi spašavanja vezane zu njihovo djelovanje pri uklanjanju posljedica potresa na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28.12.2020. na intervencijama u Sisačko-moslavačkoj županiji“. Putem Poziva nabavljena je vatrogasna oprema kojom će se zamijeniti ona oštećena i uništene prilikom uklanjanja posljedica od potresa, ukupne vrijednosti 187. 897,50kuna. Novonabavljena oprema financirana je iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).Objavljeno: 22.8.2022.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp