Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Općina Sokolovac dobila peticu iz transparentnosti proračuna28.7.2021.


Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2021. rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. Rezultati pokazuju daljnji napredak i trend rasta transparentnosti. Lani su općine imale ocjenu 4, ove godine 4,4.


Ipak, još uvijek 16%, tj. 68 općina ne objavljuje sva tri dokumenta za koje postoji zakonska obveza objave, a čak 31% općina ne objavljuje dva dokumenta koje im je Ministarstvo financija preporučilo objavljivati.


Općina Sokolovac i ove se godine svrstala među općine koji su na vrijeme i u odgovarajućoj formi objavili svih pet traženih dokumenata vezanih za transparentnost proračuna, te joj je za to dodijeljena petica.


Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih građani se mogu angažirati i pokušati utjecati na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica.  Općina će i dalje nastaviti jasno komunicirati sve projekte, da bi građani bili upoznati kako se troši javni novac i bili sigurni da se usmjerava u poboljšanje kvalitete života na području općine Sokolovac.


Detaljan pregled rezultata za sve županije, gradove i općine dostupan je na interaktivnoj karti.Objavljeno: 28.7.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp