Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Obnova kolnika – LC26079 - Miličani - ŽC21811.7.2020.


U tijeku su radovi na obnovi kolnika u naselju Miličani u dužini od 2.410 metara koje izvodi poduzeće COLAS Hrvatska d.d. Županijska uprava za ceste Križevci je provela postupak javne nabave i ugovorila radove pripreme i asfaltiranja navedene dionice u ukupnoj vrijednost radova od oko 1.100.000,00 kn gdje Općina Sokolovac sufinancira radove s fiksnim iznosom od 500.000,00 kn u skladu s Ugovorom o suradnji između ŽUC-a i Općine Sokolovac.Objavljeno: 1.7.2020.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp