Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Obavijest o Javnom uvidu u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sokolovac24.5.2018.


Općina Sokolovac izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sokolovac.


Javni uvid u Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom zainteresirane osobe mogu izvršiti od 24. svibnja 2018. do 8. lipnja 2018. godine svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac, na adresi: Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac.


Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka Javnog uvida. Prigovori na Prijedlog Programa dostavljaju se u pismenom obliku, uz ime i prezime te adresu podnositelja, a mogu se dostaviti osobno. poštom ili e-mailom na pisarnica@sokolovac.hr.


 Objavljeno: 24.5.2018.


ikona
dividerikona
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp