Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Podaci o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi4.4.2011.


Tijela javne vlasti dužna su ustrojiti i objaviti Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njhovog izvršenja.


Pregled ugovora ustrojen je sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2, od 17. ožujka 2011. godine.


 
Objavljeno: 4.4.2011.


banner5 ban8
banner7 bannerotp