Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Vijesti

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - II faza izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u Sokolovcu7.9.2017.


Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Naručitelj svim zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na prethodno savjetovanje dokumentaciju za


 


OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI


 


II FAZA IZGRADNJE DJEČJEG VRTIĆA S JASLICAMA U SOKOLOVCUObjavljeno: 7.9.2017.


  • ikona
    dividerikona
    dividerikona
    divider