Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Vijesti

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Modernizacije dijela LC 26080 - dionica Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački 19.6.2017.


Dana 19. lipnja je započelo asfaltiranje na predmetnoj cesti od strane poduzeća „Niskogradnja Huđek“ iz Petrijanca s kojom je ŽUC sklopio Ugovor o nabavi.


Sveukupna vrijednost investicije iznosi 1.317.308,50 kn od čega udio općine iznosi 44 %.


 


U suradnji Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci dana 8. svibnja 2017.g. je započela modernizacija lokalne ceste između Ladislava Sokolovačkog i Trnovca Sokolovačkog u dužini od 2 kilometra. Općina Sokolovac financira izradu podloge gornjeg ustroja ceste dok poslove asfaltiranja financira Županijska uprava za ceste Križevci. Krajnji rok za izvršenje svih radova na predmetnoj dionici je 30. lipanj 2017.g.


 


Poslove na izradi gornjeg ustroja ceste je na temelju odabrane najpovoljnije ponude dobilo poduzeće PZC VARAŽDIN d.d., vrijednost investicije, odnosno udio Općine u cijeloj investiciji je gotovo 600.000,00 kn.Objavljeno: 19.6.2017.